Regional Samling Lerøy Midt

MAN
02

Kristiansund
Dato: 02.12.2019 – 03.12.2019
Tidspunkt: 12.00 – 16.00

Målgruppe: Tillitsvalgte og kontaktpersoner i Lerøy Midt (FF avdeling 12, 31 og 65)

Innhold: Samling for at kontaktpersoner og tillitsvalgte i Lerøy kan møtes, bygge nettverk og diskutere felles utfordringer. Samlingen inneholder en innføring i Fellesforbundet, som organisasjon, havbruksoverenskomsten og innledning fra LO Favør. I tillegg vil Arbeidstilsynet holde to innledninger; «Arbeidstidsordninger og alenearbeid» og «Ensilering og tank arbeid».

Kurspris - Gratis

 

Tapt arbeidsfortjeneste

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

 

Reisekostnader

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

 

Påmelding:

Frist for påmelding er 18. november 2019!

Har du spørsmål angående samlingen, ta kontakt med Siril Monteiro: siril.monteiro@fellesforbundet.org / 99262792.

Påmelding igjennom AOF sine sider.

KLIKK HER FOR PÅMEDLING