Faglig Tillitsvalgtopplæring 1 (FTV 1)

MAN
27

Scandic Hell Hotel, Stjørdal
Dato: 27.01.2020 – 30.01.2020
Tidspunkt: 10.00 – 14.00

Målgruppe: Tillitsvalgte og klubbledere og medlemmer, som er medlem av Fellesforbundet i Møre- og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag

Innhold:

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt, Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og andre relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse

Kurspris - Gratis

 

Tapt arbeidsfortjeneste

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver

 

Reisekostnader

Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

 

Frist for påmelding 18. desember 2019

 

KLIKK HER FOR PÅMELDING: