Faglig Tillitsvalgt modul 1 (FTV 1)

MAN
21

Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal
Dato: 21.01.2019 – 24.01.2019
Tidspunkt: 10.00 – 14.00

Innhold: Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt, Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og andre relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse

 

Målgruppe:Tillitsvalgte og klubbledere og medlemmer som er medlem av Fellesforbundet i Møre- og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag

Kurspris: Gratis

Tapt arbeidsfortjeneste: For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver

Reisekostnader:dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Frist for påmelding 18. desember 2018

KLIKK HER FOR PÅMELDING