Faglig tillitsvalgt 1

FRE
22

Sørmarka Konferansehotell
Dato: 22.03.2019 – 26.03.2019
Tidspunkt: 18.00 – 13.00

Informasjon

Faglig tillitsvalgt 1 omhandler lover, avtaler og organisasjonskunnskap.

Deltakerne skal få en god oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgtarbeidet.  Kunne sett opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter.  Ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftelighet.

Det bestrebes å gi deltakerne handlingskompetanse til å aktivt jobbe som tillitsvalgt og ikke bare ha et verv i navnet.

Du kan melde deg på her: AOF Østfold