Faglig Tillitsvalgt 4

LØR
27

Sørmarka
Dato: 27.01.2018 – 30.01.2018
Tidspunkt: 10.00 – 13.00

 

Kursinnhold: • Grunnleggende arbeidsrett • Rettskilder • Arbeidstid • Stillingsvern • Arbeidsgivers styringsrett

 

Målgruppe:

 

Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV 1, 2 og 3, (Disse vil bli prioritert) eller har tilsvarende erfaring.

 

Du kan melde deg på her: AOF Østfold