Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2

LØR
25

Quality Airport Hotel Gardermoen
Dato: 25.04.2020 – 28.04.2020
Tidspunkt: 10.00 – 13.00

Informasjon

Kursinnhold:

  •   Forberedelser til forhandlinger
  •   Argumentasjonsbygging, juridisk og økonomisk
  •   Forhandlingspsykologi
  •   Protokollskriving, enig / uenig
  •   Videre tvistebehandling

Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med forhandlinger.

Deltagerne skal også ha kunnskaper om regnskap og regnskapsforståelse.

Du kan melde deg på her: AOF Østfold