Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1

FRE
20

Quality Airport Hotel Gardermoen
Dato: 20.03.2020 – 24.03.2020
Tidspunkt: 18.00 – 13.00

Informasjon

Faglig tillitsvalgt 1 omhandler lover, avtaler og organisasjonskunnskap.

Deltakerne skal få en god oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgtarbeidet.  Kunne sett opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter.  Ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftelighet.

Det bestrebes å gi deltakerne handlingskompetanse til å aktivt jobbe som tillitsvalgt og ikke bare ha et verv i navnet.

Du kan melde deg på her: AOF Østfold