Arbeidslivskriminalitet

ONS
30

Quality Hotel Klubben, Tønsberg
Dato: 30.01.2019 – 31.01.2019
Tidspunkt: 00.00 – 00.00

Kurset starter onsdag 30 januar kl 10.00, og avsluttes torsdag 31 januar kl 15.00. Temaene er: Tips-samarbeid. Politi, skatt, arbeidstilsyn og NAV. Svart arbeid, holdningsendringer og konsekvenser. Politekernes rolle i A - krim. Offentlige anskaffelser.

Målgruppe: Alle tillitsvalgte, og ansatte i avdelinger.

Kursansvarlig: Rolf Geir Hillestad.

Påmelding til din avdeling eller SMS: ADK 11 til 26001.

Påmeldingsfrist: 2 januar.