Faglig tillitsvalgt 4

MAN
21

Quality Hotel Grand, Kongsberg
Dato: 21.09.2020 – 25.09.2020
Tidspunkt: 09.30 – 13.00

Innehold: Grunnleggende arbeidsrett - Arbeidstid - Stillingsvern - Arbeidsgivers styringsrett.

Etter kurset skal deltakerne kjenne til de ulike hovedprinsipper innenfor arbeidsrett. Deltakerne skal også ha en god fortåelse av sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Målgruppen er tillitsvalgte i klubb eller avdeling. Krav til opptak er FTV 1 - 3 eller tilsvarende kompetanse.

Veiledere: Jan Hagen og Halvor Skåttet

Påmelding til din avdeling eller på SMS: ADK 07 til 26001.

Påmeldingsfrist er: 14 august.