Faglig tillitsvalgt 1

MAN
12

Pers Hotell, Gol
Dato: 12.10.2020 – 16.10.2020
Tidspunkt: 09.30 – 13.00

Innhold: Hovedavtalen - Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Gjennomføring av møter

Etter kursets slutt skal deltakerene kunne bruke Hovedavtalens konfliktsløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende fortåelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kunne kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst, og kunne avholde et møte på egen arbeisplass.

Målgruppen er medlemmer og nye tillitsvalgte.

Veiledere: Reda Brynildsen og Terje Berghagen

Påmelding til din avdeling eller på SMS: ADK 03 til 26001

Påmeldigsfrist: 4 september