Faglig tillitsvalgt 2

MAN
14

Scandic Park, Sandefjord
Dato: 14.09.2020 – 18.09.2020
Tidspunkt: 09.30 – 13.00

Innhold: Grunnleggende forhandlinger, protokoller og regnskapsforståelse.

Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse på å gjennomføre forhandlinger, og skrive protokoller. Deltakerne skal også ha en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse.

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte med verv i klubb eller avdeling. Deltakeren bør ha gjennomgått FTV 1, eller ha tilsvarende kompetase.

Veiledere: Hilde Elgesem Andersen og Runar Landsverk.

Påmelding til din avdeling eller på SMS: ADK 04 til 26001

Påmeldingsfrist: 3 juli