Faglig tillitsvalgt 3

MAN
02

Quality Resort Skjærgården Langesund
Dato: 02.03.2020 – 06.03.2020
Tidspunkt: 09.30 – 13.00

Innhold: Bruk av talerstol - Historie/ideologi - Fagligpolitisk arbeid.

Deltakerene skal gjennomfør ulike øvelser fra talerstolen. Deltakerne skal ha gjennomgått og diskuteret fagbevegelsens historiske grunnlag. Det skal gjennomføres et gruppearbeid på et valgt tema fra fagbevegelsens historie. Gruppearbeidet skal presenteres for resten av kurset.

Målgruppe: De som har gjennomført FTV 1 og 2, eller tilsvarende kompetanse.

Veileder: Halvor Skåttet, Jan Hagen og Terje Karlsen

Påmelding til din avdeling, eller send SMS: ADK 06 til 26001

Påmeldingsfrist: 24 januar