Faglig tillitsvalgt 1

MAN
18

Storefjell Resort Hotell
Dato: 18.03.2019 – 22.03.2019
Tidspunkt: 09.30 – 13.00

Hovedavtalen - Overenskomsten - Arbeidsmiljøloven - Møteledelse - Forhandlinger

Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende fortåelse for de viktigste betemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kunne kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst, og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.

Målgruppe for kurset er nye tillitsvalgte.

Kursansvarlig er: Terje Berghagen.

Påmeldingsfrist 15 februar.

Påmelding til din avdeling eller på SMS: ADK 2 til 26001