Faglig tillitsvalgt 1

MAN
01

Scandic Park, Sandefjord
Dato: 01.04.2019 – 05.04.2019
Tidspunkt: 09.30 – 13.00

Hovedavtalen - Overenskomsten - Arbeidsmiljøloven - Møteledelse - Forhadlinger

Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende fortåelse for de viktigste betemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kunne kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst, og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.

Målgruppen for kurset er nye tillitsvalgte.

Kursansvarlig er: Runar Landsverk.

Påmeldingsfristen er 1 mars

Påmelding til din avdeling eller på SMS: ADK 3 til 26001