Faglig tillitsvalgt 2

MAN
16

Tyrifjord Hotell, Vikersund
Dato: 16.09.2019 – 20.09.2019
Tidspunkt: 09.30 – 13.00

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse

Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse på å gjennomføre forhandlinger, og skrive protokoller. Deltakerne skal også ha en grunnleggende fortåelse av regnskapsanalyse.

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som har gjennomført FTV 1, eller innehar tilsvarende kompetanse.

Kursansvarlig er: Terje Berghagen

Påmeldingsfrist er 16 august.

Påmelding til din avdeling eller på SMS: ADK 6 til 26001