Faglig tillitsvalgt 2

MAN
04

Grand Hotel Åsgårdstrand
Dato: 04.11.2019 – 08.11.2019
Tidspunkt: 09.30 – 13.00

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse

Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse på å gjennomføre forhandlinger, og skrive protokoller. Deltakerne skal også ha en grunnleggende fortåelse av regnskapsanalyse.

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som har gjennomført FTV 1, eller innehar tilsvarende kompetanse.

Kursansvarlig er: Hilde Elgesem Andersen

Påmeldingsfrist er 4 oktober.

Påmelding til din avdeling eller på SMS: ADK 7 til 26001