Faglig tillitsvalgt 3

MAN
04

Quality Hotel Grand Fariss, Larvik
Dato: 04.03.2019 – 08.03.2019
Tidspunkt: 09.30 – 13.00

Talerstolen - Historie og Ideologi.

Deltakerne skal gjennomfør ulike øvelser fra talerstolen. Deltakerne skal ha gjennomgått, og diskutert fagbevegelsens historiske grunnlag. Det skal gjennomføres et gruppearbeid på et valgt tema fra fagbevegelsens historie. Gruppearbeidet skal presenteres for resten av kurset.

Målgruppen er tillitsvalgte som har gjennomført FTV 1-2, eller har tilsvarende kompetanse.

Kursansvarlig er: Hilde Elgesem Andersen.

Påmeldingsfrist: 1 februar.

Påmelding til din avdeling eller på SMS: ADK 8 til 26001