Regional ungdomskonferanse

ONS
09

Quality Hotel Grand Farris, Larvik
Dato: 09.01.2019 – 11.01.2019
Tidspunkt: 00.00 – 00.00

Kurset starter onsdag 9 januar kl 10.00, og avsluttes fredag 11 januar kl 15.00. Temaer: Fagbevegelsens historie. Ungdommen og samfunnspress. Tale og debatt teknikk. Hvordan bekjempe ekstremisme. Det rådgivende dokument, og den sentrale ungdomskonferansen. Valg til den sentrale ungdomskonferansen. Veien videre.

Målgruppe: Medlemmer under 30 år. Passer for medlemmer som ikke har kunnskap om Fellesforbundet, medlemmer som er tillitsvalgt, og for de som alerde er engasjert i Fellesforbundet.

Les programmer her

Kursansvarlige er: Siri Hoverud og Pia Johansen

Påmeldigsfrist innen 15 desember.

Påmelding kan sendes din avdeling eller på SMS: ADK 10 til 26001