Faglig tillitsvalgt trinn 3

MAN
04

Kristiansand Clarion hotel Ernst
Dato: 04.02.2019 – 07.02.2019
Tidspunkt: 10.00 – 16.00

Hvordan få gjennomslag?

Få en god kunnskap om historien frem til i dag om viktige milepæler og hva som måtte til for å få gjennomslag på 
endringene i arbeidslivet og mulighetene til å kunne påvirke sin egen fremtid og samfunn.
• Kunne sette opp medlemsmøter, ta aktiv del i lokalpolitikken, og drive aktiv påvirkning av lokal/fylkes/sentral politikken.
• Det bestrebes å gi kursdeltagerne handlingskompetanse til å jobbe aktivt fagligpolitisk, ta del i alle debatter, i møter, med pressen og på arbeidsplassen.
• At hver enkelte lager sin egen lokale handlingsplan

Påmelding her: