FagligTillitsValgt 1 (FTV 1)

MAN
11

Stavanger
Dato: 11.03.2019 – 15.03.2019
Tidspunkt: 10.00 – 16.00

Hovedavtalen - Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Møteledelse  36 timers kurs
Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.
Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst, og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.
 
Målgruppe for kurset er tillitsvalgte og medlemmer.

Påmelding gjøres her :