Faglig Tillitsvalgt 1

MAN
11

Kristiansand
Dato: 11.03.2019 – 13.03.2019
Tidspunkt: 10.00 – 16.00

Hovedavtalen - Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Møteledelse  36 timers kurs
Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert. Dette kurset går over 2 bolker. Første bolk er 11-13 mars og andre bolk er 25-26 mars.
Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst, og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.
 
Målgruppe for kurset er tillitsvalgte og medlemmer.

Påmelding gjøres her :