Faglig tillitsvalgt 4

FRE
15

Scandic Flesland Airport
Dato: 15.11.2019 – 18.11.2019
Tidspunkt: 18.00 – 14.00

Kurset er gratis for alle medlemmer.

Kollektiv og industriell arbeidsrett, sakbehandlingsregler, stillingsvern,
arbeidstid, yrkesskader, pensjon og AFP

Veiledere: Øyvind Straumsnes og Rune Alne

Påmelding: Vibeche.Deinboll@fellesforbundet.no