Faglig tillitsvalgtkurs 1

TIR
26

Quallity Hotel Edvard Grieg, Sandsli
Dato: 26.03.2019 – 28.03.2019
Tidspunkt: 10.00 – 14.00

Kurset er gratis for alle medlemmer.

Kurset vil gi deg god oversikt over aktuelle lov og avtaleverk og hvordan bruke dette aktivt i tillitsvalgtsarbeidet.
Kunne sette opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter. Ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftlighet. Det bestrebes å gi kursdeltagerne handlingskompetanse til å jobbe aktivt som tillitsvalgt og IKKE bare ha et verv i navnet.

Målgruppe: Nye tillitsvalgte.

Veiledere: Øyvind Straumsnes og Rune Alne.

Påmelding: Vibeche.deinboll@fellesforbundet.no