Faglig tillitsvalgtkurs 2

FRE
30

Brakanes Hotel, Ulvik
Dato: 30.08.2019 – 02.09.2019
Tidspunkt: 18.00 – 14.00

Kurset er gratis for alle medlemmer.

Deltagerne skal på en god og sikker måte kunne forbrede, gjennomføre og evaluere forhandlinger.
Det legges stor vekt på argumentbygging og ha kunnskap til å kunne gå igjennom og analysere
bedriftsreinskap og argumentere for dette.

Målgruppe: Tillitsvalgte med verv i klubb/avdeling
Ha faglig tillitsvalgtkurs 1 eller tilsvarende kompetanse

Veiledere: Øyvind Strøumsnes og Rune Alne

Påmelding: Vibeche.Deinboll@Fellesforbundet.no