Faglig tillitsvalgtkurs 3

FRE
18

Park Hotel, Voss
Dato: 18.10.2019 – 21.10.2019
Tidspunkt: 18.00 – 14.00

Kurset er gratis for alle medlemmer

God innsikt i avdelingens arbeidsoppgaver, ha kontroll om organisatoriske
og utadvente oppgaver i forbindelse med tillitsvalgtrollen i avdelingen

Målgruppe: Avdelingstillitsvalgte, eller ha
faglig tillitsvalgtkurs 1 og 2 eller tilsvarende kompetanse

Veiledere: Øyvind Strøumsnes og Rune Alne

Påmelding: Vibeche.Deinboll@Fellesforbundet.no