Kurs for oss under 30 år - Trinn 1

FRE
31

Park Hotel, Voss
Dato: 31.05.2019 – 02.06.2019
Tidspunkt: 16.00 – 14.00

Kurset er gratis for alle medlemmer under 30 år

Tema for kurset vil være: 
Viktige lover og histroen bak disse
Viktigheten av å være organisert og hvoerdan drive ungdomsarbeid lokalt i bedriftsklubben.
Fordeler ved å være organisert
Hvordan bli en dyktig ungdomsleder
Hvordan engasjere andre på arbeidaplssen, hvilke aktivteter man kan drive med og hvordan ta steget inn mot din avdeling
Kurset vil også gå dypere inn i aktuelle lover og avtaler.
Det legges opp til diskusjoner i plenum og grupper, forelesning og gruppearbeid

Målgruppe: Alle medlemmer under 30 år

Veiledere: Richard Storevik og Morten Fuglum

For påmelding: Vibeche.deinboll@fellesforbundet.no