Lønns og arbeidsvilkår/tariff, Betong-Maler-Tak-Mur-Tømrer

FRE
29

Grand Hotel Terminus, Bergen
Dato: 29.03.2019 – 31.03.2019
Tidspunkt: 18.00 – 14.00

Kurset er gratis for alle medlemmer.

Kurset gir en innsikt i §2 og §4 i FOB, samt en innføring i akkordtariffen med noe praktisk utregning

Målgruppe: Medlemmer i avdeling 747 Unionen Fagforening

Veiledere: Kjetil Dahle, Johnny Helland og Einar Salbu

Påmeling: Vibeche.Deinboll@fellesforbundet.no