Riksavtalen

MAN
18

Quallity Hotel Edvard Gireg, Sandsli
Dato: 18.02.2019 – 19.02.2019
Tidspunkt: 10.00 – 16.00

Kurset er gratis for alle medlemmer.

Kurset gir en innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet og LO.
Vi går også igjennom de mest viktige bestemmelsene i Riksavtalen. Spesielt i forhold
til lønn, vaktlister, deltid og ekstrahjelpproblematikken. Videre er en gjennomgang av
hovedavtalens bestemmelser om drøftelsesplikt og tillitsvalgtes rettigheter en viktig
del av kurset

Målgruppe: Medlemmer i avdeling 266, hotell og resturant

Veiledere: Djevat Hisenaj

Påmeling: Vibeche.Deinboll@fellesforbundet.no