Fellesforbundets Faglig Tillitsvalgtopplæring (FTV)

Fellesforbundets Faglig Tillitsvalgtopplæring er et kurstilbud til tillitsvalgte i klubb og avdeling. FTV gir en god og grundig innføring i lover og avtaler, vår organisasjon og forhandlinger.

Opplæringen består i dag av to moduler. Innholdet og læringsmålene i disse er nå standarisert og like over hele landet.

De to modulene har følgende innhold og læringsmål:

Faglig Tillitsvalgt 1:

Innhold:

-          Lover, avtaler og organisasjonskunnskap.

 

Læringsmål for modulen er:

-          Ha en god oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk og kunne bruke dette aktivt i tillitsvalgtarbeidet.

-          Kunne sette opp og avholde et årsmøte i henhold til forbundets vedtekter. Ivareta medlemsdemokratiet og sørge for at alle vedtak blir dokumentert gjennom skriftlighet.

-          Det bestrebes å gi kursdeltagerne handlingskompetanse til å jobbe aktivt som tillitsvalgt   og ikke bare ha et verv i navnet

 

Faglig Tillitsvalgt 2:

Innhold:

-          Forhandlingskunnskap og bedriftsøkonomi.

Læringsmål for modulen er:

-          Deltagerne skal på en god og sikker måte kunne forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger på. Det legges stor vekt på argumentbygging.

-          Ha kunnskap til å kunne gå igjennom og analysere et bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette.