Faglig Tillitsvalgtskurs (FTV 1)

TIR
29

Scandic Bodø
Dato: 29.01.2019 – 31.01.2019
Tidspunkt: 11.00 – 13.00

Er du valgt til ny tillitsvalgt i bedriften, ta kan du melde deg på dette kurset!

P

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som
tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i
rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt
og innblikk i møteledelse.

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke fårr dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er:
kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 2. januar 2019

Påmelding: Påmeldingsfrist er utgått!

Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560