Faglig Tillitsvalgtskurs (FTV 2)

MAN
28

Clarion hotel Aurora Tromsø
Dato: 28.10.2019 – 30.10.2019
Tidspunkt: 11.00 – 13.00

Målgruppe: Kurset er et fellestiltak for Nordland, Troms og Finnmark. Den søkende tillitsvalgte bør ha gjennomført FTV1 eller tilsvarende.

Deltagerne skal på en god og sikker møte kunne forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger. Det legges stor vekt på argumentbygging. Ha kunnskap til å gjennomgå og analysere et bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette.

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2019

Påmelding: Påmeldingslink kommer

Kontaktperson: Berit Ilvær E-post: berit.ilver@aof.no Mobil: 417 63 759