Faglig Tillitsvalgtskurs (FTV 3)

TIR
26

Thon Hotell Nordlys Bodø
Dato: 26.03.2019 – 28.03.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Målgruppe: Kurset er et fellestiltak for Nordland, Troms og Finnmark. Den søkende tillitsvalgte bør ha gjennomført FTV1 og FTV2 eller tilsvarende.

Innhold:

Deltakerne skal vite fagbevegelsens grunnleggende historie og ideologi. Deltakerne skal kunne skrive et innlegg/appell de skal kunne ta ordet i en forsamling, de skal lære å disponere tildelt tid på talerstol. Deltakerne skal vite hvordan man når ut til media og hvordan de skal reagere når media vil ha tak i dem. Deltakerne skal kunne redegjøre for forbundets fagligpolitiske standpunkt.

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke fårr dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 1. mars 2019

Påmelding: Påmelding her

Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560