Faglig Tillitvalgtskurs (FTV 4)

TIR
07

Tromsø
Dato: 07.05.2019 – 09.05.2019
Tidspunkt: 00.00 – 00.00

Målgruppe: Kurset er et fellestiltak for Nordland, Troms og Finnmark. For de som har gjennomført FTV 1 - 3, eller innehar tilsvarende kompetanse. PS. Dato kan bli endret!

 

Grunnleggende arbeidsrett
Rettskilder
Arbeidstid
Stillingsvern
Arbeidsgivers styringsrett

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 12. april 2019

Påmelding: Påmeldingslink kommer

Kontaktperson: Berit Ilver
E-post: berit.ilver@aof.no
Mobil: 417 63 759