Fellesforbundets Regionale ungdomskonferanse ADK Nord-Norge 2019

TIR
08

Svolvær
Dato: 08.01.2019 – 10.01.2019
Tidspunkt: 11.20 – 15.30

Målgruppe: Konferansen er for alle Fellesforbundets medlemmer under 30 år!

Forbundets politikk fremover, forslagsskriving, tale og debatteknikk og valg av delegater til forbundets sentrale ungdomskonferanse som avholdes i mars 2019.

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

 

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 9. desember 2018

Påmelding: Kurset er fullt.

Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560

Fellesforbundet: Tom-Rune Ridderseth Hind
E-post: tom.rune.hind@fellesforbundet.no