Tariffoppgjør 2020

TIR
10

Clarion hotell The Edge
Dato: 10.12.2019 – 11.12.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

I forbindelse med tariffoppgjøret og eventuell gjennføring av konflikter har avdelinger og klubber mange viktige oppgaver. Noen av oppgavene tar vi for oss i dette kurset og tar utganspunkt fra "Hakkespettboka" Den er en politisk og organisatorisk veiviser for gjennomføring av et tariffoppgjør, der streik og lockout kan tas i bruk som partenes kampmidler.

 

Målgruppe: Tariffkurs for de tillitsvalgte og ansatte i avdelingenen i Fellesforbundet. Det er kun for inviterte.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke fårr dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

 

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 5. november 2019

Påmelding: