Overenskomstkurs - Byggfag

TIR
05

Tromsø
Dato: 05.02.2019 – 06.02.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer fra Fellesforbundet i Nord-Norge, innen Fellesoverenskomsten for byggfags organisasjonsområde.

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke fårr dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 16. januar 2019

Påmelding: Påmeldig her

Kontaktperson: Berit Ilvær
E-post: berit.ilver@aof.no
Mobil: 417 63 759