Overenskomstkurs - Havbruk

ONS
13

Tromsø
Dato: 13.11.2019 – 14.11.2019
Tidspunkt: 00.00 – 00.00

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer av Fellesforbundet i Nordland, Troms og Finnmark innen havbruksoverenskomsten. PS. Dato kan bli endret!

Innhold

Gjennomgang av havbruksoverenskomsten og erfaringsutveksling samt arbeidstidbestemmelse (turnus og rotasjonsordninger)

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 21. oktober 2019

Påmelding: Påmeldingslink kommer

Kontaktperson: Berit Ilvær
E-post: berit.ilver@aof.no
Mobil: 417 63 759