Overenskomstkurs - Riksavtalen

MAN
14

Tromsø
Dato: 14.01.2019 – 15.01.2019
Tidspunkt: 00.00 – 00.00

Dette kurset vil du få en grundig innføring i Riksavtalen, inndeling av arbeidstid og fridager, hvordan sette opp vaktliste, arbeidsmiljølovens rammer for arbeidstid.

Påmelding; Påmeldingslink kommer

Kostnader:
Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er:
kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Kontaktperson: Berit Ilvær
E-post: Berit.ilver@aof.no
Mobil: 41763759