Den tillitsvalgte på Talerstolen

ONS
04

Mo i Rana
Dato: 04.09.2019 – 05.09.2019
Tidspunkt: 00.00 – 00.00

Kurset skal gi deltakerne innsikt i hvordan man kan forberede og skrive innlegg samt fremføring på talerstolen

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er:
kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 12. august 2019

Påmelding: Påmeldingslink kommer

Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560