Tillitsvalgtskurs

MAN
29

Tromsø
Dato: 29.04.2019 – 30.04.2019
Tidspunkt: 00.00 – 00.00

Kurset er et fellestiltak for Nordland, Troms og Finnmark. Alle medlemmer kan søke til dette kurset.

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 25. mars 2019

Påmelding: Påmeldingslink kommer

Kontaktperson: Berit Ilvær
E-post: berit.ilver@aof.no
Mobil: 417 63 759