Faglig tillitsvalgt 2 (FTV 2)

MAN
05

Bodø
Dato: 05.10.2020 – 08.10.2020
Tidspunkt: 19.00 – 13.00

Målgruppe: Kurset er et fellestiltak for Nordland, Troms og Finnmark. Den søkende tillitsvalgte bør ha gjennomført FTV1 eller tilsvarende. Deltagerne skal på en god og sikker måte kunne forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger. Det legges stor vekt på argumentasjonsbygging. Ha kunnskap til å gjennomgå og analysere et bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette.

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse.

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 7. septemer 2020

Påmelding: Påmeldingslink kommer.

Kontaktperson: Sølvi Lid, AOF Norge.
solvi.lid@aof.no, 928 31 560