Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1)

MAN
07

Bodø
Dato: 07.09.2020 – 10.09.2020
Tidspunkt: 19.00 – 13.00

Er du nyvalgt tillitsvalgt i bedriften og tatt Veiviseren, da kan du melde deg på dette kurset!

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse.

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 10. august 2020

Påmelding: Påmeldingslink kommer.

Kontaktperson: Sølvi Lid, AOF Norge
solvi.lid@aof.no ; 928 31 560