Overenskomstkurs - Bil

TIR
21

Svolvær
Dato: 21.01.2020 – 21.01.2020
Tidspunkt: 10.00 – 16.00

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte på biloverenskomsten.

Innhold: Innføring på områder i biloverenskomsten og dagsaktuelle spørsmål fra deltakerne.
Veileder: Stig Lundsbakken, overenskomstansvarlig fra Fellesforbundet, Tariffavdeling

Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene.

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgvier gis det et stipen på kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er:
kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 6. januar 2020

Påmelding: Ikke åpent

Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560