Stønadsregler 2019

Stønadsregler for kursdeltakere 2019

  • Stipend for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kr. 148,- per time.

 

  • Reise- og diettutgifter inntil statens satser (korteste og billigste reisemåte mellom hjemsted og kurssted legges til grunn). Bruk av egen bil, inntil kr. 3,- pr. km. Passasjertillegg pr. passasjer, inntil kr. 0,50 pr. km.

 

  • Tilskudd til barnepass. Aleneforeldre, familier i en vanskelig livssituasjon hvor ektefelle/samboer har spesielle omsorgsforpliktelser, kursdeltakere med funksjonshemmet barn, eller andre som er avhengig av barnepass for å kunne delta på kurset kan søke om tilskudd til barnepass.

Utbetaling skjer direkte til den som har passet barnet. Administreres av AOF avdelingen.

- Dagtilsyn inntil:                                         - Døgntilsyn inntil:

1 barn kr 600,- pr dag                                    1 barn kr 750,- pr døgn

2 barn kr 750,- pr dag                                    2 barn kr 950,- pr døgn

3 barn kr 950,- pr dag                                    3 barn kr 1.200,- pr døgn