Toppskolering

Toppskolering

Kriterier for uttak av deltagere til AOF’s toppskolering

Toppskolering er et tilbud til de som har gjennomført grunnopplæringen i Fellesforbundet og er tillitsvalgt. Toppskoleringen er også et tilbud til erfarene tillitsvalgte fra klubb og / eller avdeling.

Tilbudet omfatter LO skolen, med sine fem moduler, linje for arbeidsrett, linje for arbeidsmiljø og arbeidsmiljøskolen.

Som det fremgår av betegnelsen er det her snakk om toppskolering. Dette er ment som en fordypning i emner og temaer som ligger i den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen som blir kjørt av Fellesforbundets lokal-/regionale organisasjonsledd.

Med bakgrunn i at AOF’s toppskolering er ressurskrevene tiltak, både for deltagerne og for Fellesforbundet, må det legges relativt strenge kriterier til grunn for uttak av deltagere til toppskoleringen.

Kriteriene for uttak til toppskoleringen er:

  1. Søkeren må inneha et tillitsverv i klubb eller avdeling, eller være ansatt i en avdeling. For uttak til arbeidsmiljøskolen må man være valgt verneombud, eller være valgt til bedriftens arbeidsmiljøutvalg.
  2. Søkeren må ha gjennomgått Fellesforbundets kursserie Faglig Tillitsvalgt, eller ha lang erfaring og funksjon (3-5 år) som tillitsvalgt på et høyere nivå i klubb eller avdeling. For uttak til arbeidsmiljøskolen må man ha gjennomført grunnleggende kurs i arbeidsmiljø.
  3. Kurset vedkommende søker på må være relevant til søkerens arbeidsoppgaver som tillitsvalgt / verneombud.

 

Toppskolering