Organisajonskonferansen 2017

TIR
19

Radisson Blu Aiport Hotel Gardermoen
Dato: 19.09.2017 – 20.09.2017
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Vi inviterer til Organisajonskonferase 19.-20. september 2017. Fellesforbundets organisasjonskonferanse er et tilbud til ansatte og leder/nestleder i forbundets avdelinger. Temaene for konferansen er plukket ut for å gi inspirasjon og kunnskap som gjør det lettere å gjøre en god jobb for medlemmene i forbundet.

I år vil det være et eget «miniseminar» om elektroniske trekklister. Hvordan dette fungerer, og det praktiske arbeidet rundt disse. Øvrige temaer vil være rekruttering, ungdomsarbeid og bedriftsbesøkskampanje 2018 for å nevne noe.

Reise og opphold betales av forbundet. Det blir ikke betalt tapt arbeidsfortjeneste for denne konferansen. Det forutsettes at avdelingene ikke trekker i lønn for deltakelse.

 

Påmelding:

Konferansen er nå fulltegnet. Påmelding er stengt!

 

Program:

Endelig program vil bli sendt ut senere.

 

Kontaktperson:

For spørsmål om konferansen, ta kontakt med Kjetil Larsen, pr. e-post  eller mob. 951 21 541

For praktiske spørsmål, ta kontakt pr. e-post