Bransjekonferanse Havbruk

TIR
20

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Dato: 20.11.2018 – 21.11.2018
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Tariff/bransjeråd Havbruk inviterer med dette klubbledere/tillitsvalgte, avdelingsledere og organisasjonsarbeidere (som har Havbruksoverenskomsten som ansvarsområde) til Bransjekonferanse på Thon hotel Oslo Airport, 20.-21. november 2018. Møtestart kl. 11.00. Konferansen avsluttes onsdag kl. 14.00 etter lunsj.

Tariff/bransjerådet ønsker en konferanse med bred representasjon i forhold til erfaring, fag og tillitsverv. Med ca. 1500 medlemmer tilhørende Havbruksoverenskomsten, betyr det ca. 40 medlemmer bak hver konferansedeltaker.
  

Program:

Kommer etter hvert.
  

Påmelding:

Påmelding er nå stengt.

Dersom vi mottar flere påmeldinger enn de vi har plass til på hotellet, vil vi velge ut deltakere på bakgrunn av at konferansen skal være bredest mulig sammensatt. 

Spørsmål:

Spørsmål om program/innhold mv. rettes til konferanseansvarlig, Kine Asper. Ta kontakt på e-post, kine.asper@fellesforbundet.no, mob. 941 78 557

Dersom du har spørsmål i forhold til påmelding kan du kontakte pr. e-post kurs@fellesforbundet.no