AOFs toppskoleringskurs EWC-kurs

TIR
07

Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Dato: 07.01.2020 – 09.01.2020
Tidspunkt: 11.00 – 15.00

AOF Norge inviterer til et skreddersydd kurs for norske representanter i Europeiske Samarbeidsutvalg (EWC) på tvers av forbundsgrensene.

Hensikten med kurset er å tilby EWC representanter en arena hvor temaer som angår dem tas opp og diskuteres. I og med at arbeidsspråket er hovedsakelig engelsk, får deltakerne rikelig anledning til å praktisere og utvikle sine språklige ferdigheter og kunnskaper.

 Temaer som berøres på kurset er innenfor følgende områder:

  • kulturelle, politiske og juridiske forskjeller mellom europeiske land
  • direktivet og hvordan det praktiseres i de forskjellige selskapene
  • globale økonomiske og politiske trender
  • fagbevegelsens rolle og muligheter

Kursansvarlig og veileder: Josephine Bakke
Studieforbundet AOF
josephine.bakke@aof.no

Søknadsfristen er 3. november

Søknadsskjema finnes på hjemmesiden under Toppskolering