Bransjekonferanse AMB/VTA

TIR
04

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Dato: 04.06.2019 – 05.06.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte.

Tema:

  • Tariffoppgjøret
  • Landsmøte
  • Valg 2019
  • Status attføringsarbeidet

 

Deltakelse medfører forpliktelser!

Hver plass er en kostnad på over kr. 4000.- pr. deltaker, så dersom du unnlater å møte har du sperret plassen for en annen. Det er derfor viktig at du omgående tar kontakt med forbundet pr. e-post eller registrerer din avmelding her, dersom du ikke kan møte. Forbundet vil sende krav om refusjon for utgifter til avdelinger med deltakere som ikke melder gyldig forfall på sentrale kurs og konferanser. Derfor er det viktig at eventuelt forfall meldes fra så tidlig som mulig før oppstart.

Det er viktig å melde fra om forfall slik at:

  • forbundet kan kontakte deltakere på venteliste
  • forbundet får avbestilt hotellrom i god tid før fristen slik at vi unngår unødige kostnader

 

Påmelding:

Du melder deg enkelt på her.

 

Spørsmål:

Kontaktperson på konferansen: Cathrine Ulvøy, e-post, mob.92638241

For spørsmål om påmelding, ta kontakt pr. e-post