Bransjekonferanse AMB/VTA

TIR
04

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Dato: 04.06.2019 – 05.06.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte.

Mer informasjon om konferansen kommer våren 2019.