Bransjekonferanse Bil

TIR
12

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Dato: 12.11.2019 – 13.11.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Vi inviterer tillitsvalgte fra bilbransjen og avdelinger som organiserer bil til bilkonferanse. Tidspunktet vil være fra lunsj til lunsj. Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte. Informasjon om bestilling av flybilletter
vil bli sendt ut sammen med opptaksbrev etter at påmeldingsfristen har gått ut. Minner allikevel om at bruk av egen bil og taxi må avklares med forbundet på forhånd, det vil komme mer informasjon om dette.

Fellesforbundet dekker reiseutgifter og opphold på Thon Hotel, Gardermoen.

 

Det endelige programmet er enda ikke klart, men følgende temaer vil være med:

  • Tariffoppgjøret 2020
  • Useriøsitet i bilbransjen
  • En bransje i endring

Program for konferansen vil bli sendt ut til påmeldte.


Påmelding:

Påmelding er nå stengt. Ta kontakt pr. e-post


Spørsmål:

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med Stig Lundsbakken, mob. 481 34 394 eller e-post

For spørsmål om påmelding, ta pr. e-post.