Bransjekonferanse Bil

TIR
12

Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Dato: 12.11.2019 – 13.11.2019
Tidspunkt: 11.00 – 14.00

Det forutsettes at avdelingene dekker lønnsutgifter for sine ansatte.

Mer informasjon om konferansen kommer snart!